Kokybės politika

UAB TRANSPORTO APTARNAVIMO CENTRAS LT

Veiklos tikslas – tenkinti įmonės klientų poreikius, teikiant specialiųjų geležinkelių riedmenų  techninės priežiūros, pardavimo ir atsarginių detalių teikimo paslaugas.

Nepriekaištingai atlikdami visas įmonės vykdomas veiklas įgyvendiname savo filosofiją - kokybiška paslauga, patenkintas klientas, švari ir saugi aplinka.

Įsipareigojimai kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos srityje:

  • Vykdasnt veiklą, laikytis taikomų galiojančių Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų, standartų, kitų normatyvinių dokumentų ir reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima ir kurie susiję su veiklos sritimi bei įmonės aplinkos apsaugos aspektais.
  • Nuolat gerinti vadybos sistemą, reguliariai ją prižiūrėti, analizuoti, tobulinti ir didinti jos rezultatyvumą ir veiksmingumą, nustatant įmonės darbuotojams tikslus ir uždavinius ir taršos prevencijos įsipareigojimus.
  • Nuolat prižiūrėti ir tobulinti įmonės veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, taršos prevenciją, skiriant tam reikalingus išteklius.
  • Veikloje orientuotis į klientų poreikius, skatinti ir palaikyti gerus tarpusavio santykius su partneriais ir klientais.
  • Ugdyti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus ir kokybę ir aplinkos apsaugą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, organizuoti mokymus, nuolat gilinti jų žinias atliekamų darbų srityje.
  • Siekti veikloje naudoti naujoviškus ir efektyvius technologinius procesus, mažinant naujos plėtros sukeliamą bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai.
  • Reguliariai peržiūrėti, analizuoti bei atnaujinti kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, tikslus ir programas, kad jie nuolat išliktų aktualūs ir tinkami.
  • Su kokybės ir aplinkos apsaugos politika susipažindinti visus asmenis, dirbančius įmonei arba jos vardu.
  • Kokybės ir aplinkos apsaugos politiką skelbti viešai prieinamais būdais visuomenei.

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika yra žinoma, suprantama ir vykdoma visuose įmonės lygmenyse. 

Susisiekite su mumis jei turite papildomų klausimų
TEL. 8 5 267 05 65    El. paštas. info@tacentras.lt

facebook: UAB-Transporto-aptarnavimo-centras

Bendrais klausimais
TEL. +370 603 67 197  
El. paštas. stanislav@tacentras.lt